UPOZORNENIE

Vzhľadom na zložitú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 zapríčineným novým koronavírusom a zavedené opatrenia v záujme zamedzenia jeho šírenia, funguje Ochranné združenie interpretov Slovenska do odvolania v obmedzenom režime.

Stránkové hodiny pre klientov sú zrušené, kontaktovať nás môžete výlučne formou e-mailových správ na nasledujúcich adresách: Eva Matoleková, Dagmar Mucsková, ozis@ozis.sk.

O prípadných zmenách a ďalšom vývoji Vás určite budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie, zvládneme to!

Intenzívne pracujeme na čo najskoršom obnovení prevádzky našej stránky!Tomšikova 5/A
821 01 Bratislava II
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-5827

Email: ozis@ozis.sk
IČO: 30778743
DIČ: 2020846091
IČDPH: SK2020846091