Kontrolná komisia

 

  • Pavel  Špaček - zástupca ľudovej a dychovej hudby, predseda kontrolnej komisie
  • Kákoni Rajmund – zástupca vážnej hudby, dirigentov, zborového spevu
  • Klimo Ján – zástupca baletných umelcov a tanečníkov
  • Božidara Turzonovová - zástupca hercov
  • Štrpka Peter - zástupca populárnej hudby